2015/04/30

2015.5.4 YR Lab. 裏Mo' Fun開催!

6月のMo' Funはお休みですが、GWど真ん中5/4、DJ Yew主催で裏Mo' Fun的なパーティ、やります~。


YR LAB. VOL.4
GW SPECIAL!!!

5/4 20:00-24:00
新宿DUUSRAA
http://duusraa.com/

DJ Yew
Re+

GUEST DJs
KK (Lo-Vibes, Mo' Fun)
Drastik Adhesive Force (SLAB, Mo' Fun, Gorge,In.)
ARI1010 (Lo-Vibes, Mo' Fun)